Voorwaarden nieuwsbrief

2. Herberg Restaurant Molenrij en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die, direct en/of indirect, voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de nieuwsbrieven.

3. Herberg Restaurant Molenrij kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van (downloads / links uit) de e-mailberichten.

4. Je kan je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op de ‘unsubscribe’-link te klikken.

5. Je kan jouw gegevens altijd laten wijzigen door een mail te sturen naar info@herbergrestaurantmolenrij.nl.